این سایت متعلق به انجمن ورزشی بیسبال با توپ فرم برای افرادی است که فاقد قوه‌ی شنوایی می‌باشند. این مؤسسه در سال ۱۹۸۶ در ایالت کانزاس تأسیس گردیده و بیش از ۵۰ سال در این زمینه سابقه دارد. هدف اصلی این مؤسسه ،سازمان‌دهی ارگان‌های مسئول محلی و منطقه‌ای برای بیسبال معلولین و کلوپ‌ها و بازیکنان آن در سراسر ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد. شایان ذکر است کلیه‌ی اطلاعات موجود در زمینه‌ی مسابقه‌های قهرمانی این رشته‌ی ورزشی در سایت مذکور ارائه شده است.