به شبکه‌ی جهانی قایق‌رانی خوش آمدید. هدف از طراحی این شبکه ارائه‌ی اطلاعات لازم و ضروری در زمینه‌ی قایق‌رانی در دریاهای سراسر دنیا می‌باشد. ما تلاش می‌کنیم تا اطلاعات این مرکزکه شامل کلیه‌ی دریاهای دنیا است و هم‌چنین جزئیاتی در خصوص تجهیزات و خدمات ساحلی قایق‌ها را به کاربران ارائه دهیم. این سایت اخبار و اطلاعات اخیر در زمینه‌ی قایق‌رانی را گزارش می‌نماید.