این سایت شما را به دنیایی از بازی‌های مهیج وسرگرم‌کننده برده و به شما امکان بازی Online را خواهد داد. برخی از بازی‌های موجود در این سایت را می‌توانید بر روی کامپیوتر خود منتقل نموده و یا به عبارتی Download نمایید. خرید بازی‌های جدید کامپیوتری از این سایت ، یکی دیگر از خدمات آن است که به این طریق می‌توان ، جدیدترین بازی‌های موجود در سایت را خریداری نمود. هم‌چنین امکان گفتگو با دیگر کاربران مجموعه نیز توسط سایت فوق وجود دارد.