ایـن مــکان یـک سایت بازی است که چگونگی و نحوه‌ی اجرای آن در شبکه موجود می‌باشد و امکان استفاده از آن برای عموم کاربران به‌صورت مفید مهیا است.