این سایت شما را با نحوه‌ی پخت و دستورالعمل آشپزی آشنا می‌سازد. این سایت به شما نرم‌افزارهایی را معرفی می‌کند که قابلیت Download کردن بر روی کامپیوتر شخصی شما را دارد و شما را با جدیدترین دستورالعمل‌های پخت غذا آشنا می‌سازد. شما می‌توانید از طریق این سایت به نرم‌افزارهای بسیار جالبی در زمینه‌ی انواع غذاها و شیرینی‌های مختلف از کشورهای گوناگون دسترسی پیدا کنید. هم‌چنین شما را با اخبار و اطلاعات موجود در این زمینه آشنا می‌سازد.