ایـن سایت به معرفی یک بازی گروهی در مهمانی‌ها می‌پردازد و نحوه‌ی بازی و عملکرد آن را نشان می‌دهد. هم‌چنین امکان سفارش این بازی از طریق اینترنت موجود می‌باشد. این بازی ترسناک و وحشت‌آور نیست و به صورت کمدی طراحی شده تا همگان را به وجد آورد و موجبات شادی آنها را فراهم کند.