این مرکز یکی از سایت‌های مرجع در زمینه‌ی کتاب‌های کودکان به شمار می‌رود. ایـن سـایـت شـمـا را بـا مـجمـوعه‌ای ازکتاب‌های مفید برای کودکان ، چگونگی استفاده از آنها در کلاس‌های درس ، جمع‌آوری این کتاب‌ها ، فعالیت برای فهم بهتر مطالب و عناوین کتاب‌ها آشنا می‌سازد. شما می‌توانید با عضویت در این سایت از اطلاعات موجود در آن ، از طریق Email خود آشنا شوید. امکان جستجو برای یک کتاب خاص ، یک نویسنده‌ی معین و یا یک موضوع ویژه در سایت مذکور وجود دارد. شما می‌توانید با وارد کردن موضوع دلخواه خود ، به آن دسترسی پیدا کنید.