این سایت یک شبکه‌ی اطلاع رسانی در زمینه‌ی قایق‌رانی در کالیفرنیا به‌شمار می‌آید. هدف از طراحی آن ، ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات مفید در زمینه‌ی قایق‌رانی در آب‌های شیرین برای کاربران می‌باشد. این سایت اطلاعات بسیار گسترده‌ای را در زمینه‌ی رودهای کالیفرنیا به کاربران ارائه‌می‌نماید. هم‌چنین به معرفی کتب و مجلاتی در زمینه‌ی ورزش قایق‌رانی می‌پردازد و اطلاعات مفید و ارزنده‌ای ، عرضه می‌کند. لازم ‌به ذکر است که این سایت اسامی و آدرس سایت‌های اینترنتی مربوطه را معرفی می‌نماید.