این شبکه یک سایت سرگرمی برای کودکان است که امکان دسترسی به بازی ، جوک ، معما ، چیستان ، موسیقی و گپ دوستانه برای کودکان وجود دارد. این سایت امکان تفریح و یادگیری حین بازی را برای کودکان فراهم می‌سازد.