این مرکز یک سایت سرگرمی برای کودکان است که منابع مسیحی دارد و به ارائه‌ی متنوعی برای کودکان می‌پردازد. هم‌چنین امکان ترجمه‌ی متن آن به زبان‌های دیگر وجود دارد.