این سایت به ارائه‌ی نمایش‌های مضحک و خنده‌دار برای کودکان پرداخته و ۲۰ دقیقه فیلم مضحک و تماشایی را به نمایش می‌گذارد که همراه با موزیک می‌باشد. هم‌چنین نمایش سیرک جالب ، برای کاربران به اجرا در می‌آید.