بوسیله‌ی این سایت می‌توانید از مطالب متعددی در زمینه‌ی رژیم غذایی ، کاهش و افزایش وزن و تندرستی بهره‌مند شوید. هم‌چنین از حمایت‌ها و توصیه‌های بهداشتی و پزشکی در این زمینه‌ برخوردار گردید. هر ماه در این بخش مسابقه‌ای برگزار خواهد شد که شما هم می‌توانید در صورت مشاهده‌ی تغییراتی در وزن خود در این مسابقه حضور داشته و حتی برنده‌ی جایزه‌ی این شبکه باشید.