به سایت سازمان قایق‌رانی در ایالات متحده‌ی امریکا خوش آمدید. هدف از تأسیس این سایت گسترش سطح ورزش قایق‌رانی در این کشور می‌باشد. این گروه می‌کوشند تا این بازی را در سطح امریکا سازمان‌دهی نمایند. کلیه‌ی اطلاعات موجود در این سایت به‌صورت رایگان می‌باشد و همه‌ی افراد می‌توانند از آن استفاده نمایند. تاریخچه‌ی کاملی از این ورزش نیز در این سایت موجود می‌باشد. هم‌چنین مدارس و مکان‌هایی که این رشته را آموزش می‌دهند ، معرفی می‌گردند.