سایت مذکور متعلق به مجله‌ای در زمینه‌ی دندان‌پزشکی و پزشکی است. این سایت ضمن معرفی سردبیر و گزارش از فعالیت‌های اعضای مسئول مجله ، همکاری متخصصین و علاقه‌مندان را در زمینه‌ی ارائه‌ی مطالب دندان‌پزشکی می‌پذیرد. در این بخش می‌توان از مجلات دیگری با عنوان‌های روان‌شناسی ، دندان‌پزشکی ، داروسازی ،بیهوشی و غیره استفاده نمود و از مطالب مفید آن برخوردار گردید.