این شبکه مربوط به تغذیه و رژیم غذایی است. سلامتی ، خواص موجود در موادغذایی ، خاصیت استفاده از آنها در رژیم‌های غذایی و مواد پروتئینی در انسان و حیوان را بررسی کرده و نتایج حاصل از تحقیقات را در معرض استفاده‌ی عموم قرار می‌دهد و هم‌چنین اطلاعات تخصصی در این زمینه‌ را به منظور استفاده‌ی متخصصین و پزشکان ارائه می‌نماید.