شبکه‌ی موردنظر متعلق به شبکه‌ی گسترده و ملی سرطان سینه می‌باشد. این شبکه‌ی اطلاعاتی و خدماتی حاوی مطالبی در خصوص برنامه‌های درمانی و معرفی بیمارستان‌های عضو این مرکز می‌باشد و هم‌چنین دارای مشاورین پزشکی و متخصصین سرطان است. این شبکه هدف خود را در کنترل ، جلوگیری و درمان انواع سرطان مخصوصاً سرطان سینه توسط متخصصین این بیماری دنبال می‌نماید.