سایت موردنظر به ارائه‌ی اطلاعات در زمینه‌ی فعالیت‌های مراکز بیماری‌های پوستی در سنگاپور می‌پردازد. در این شبکه اطلاعاتی در مورد خدمات پزشکی موجود در سنگاپور برای استفاده‌ی عموم دیده می‌شود. هدف از ایجاد این شبکه‌ی پزشکی آموزش عمومی جهت برطرف ساختن تصور غلط از بیماری‌های پوستی و افزایش اطلاعات در مورد انواع ناراحتی‌های پوستی و ارائه‌ی روش‌های درمانی آن می‌باشد. در این شبکه با ساختار این مراکز تحقیقاتی اعم از مدیر ، امور مالی ، داروخانه ، آزمایشگاه ، پزشکان ، تحقیقات ، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های انجام شده نیز آشنا می‌شوید.