این سایت متعلق به یک موزه‌ی آثار ورزشی در زمینه‌ی ماهی‌گیری می‌باشد که در سال ۱۹۶۸ تأسیس گردیده است. این سایت توسط افرادی طراحی گردیده که می‌خواهند از ورزش ماهی‌گیری حمایت نمایند و آن را برای همیشه محفوظ نگه دارند.