سنجابز از سال 2017 فعالیت خود را در زمینه مشاوره مهاجرت کانادا از طریق کاری، تحصیلی، خویشاوندی و سرمایه گذاری به صورت قانونی تحت نظارت دولت کانادا آغاز نموده است.<br /> <br /> اگر قصد مهاجرت به کانادا دارید و یا آشنایان شما به دنبال راهی مطمئن برای ادامه زندگی در کانادا هستند حتما با ما مشورت نمایید.