فروشگاه محصولات آموزشی سیماکده در ضمیته ارائه محصولات آموزشی و کمک آموزشی برای تمام اقشار جامعه شروع به فعالیت کرده از جمله آموزش خیاطی آموزش بافتنی وسایر آموزش های تخصصی.