انجمن مسیحیان پروتستان ایران، انجمنی برای فراگیری کتاب مقدس می باشد که به تازگی تاسیس شده است و شامل ویژگی های سطحی می باشد اما با تشویق کاربران با گسترش آن به وب سایت و انجمن آن با انتقال به mybb شاهد گسترش روزافزون آن خواهیم بود.