عمو تبلیغ در حوزه تبلیغات و خریدو فروش خودرو در شمالغرب کشور فعالیت می کند. علاوه بر حوزه خودرو در سایر زمینه های بازاریابی و تبلیغاتی فعال بوده و بصورت الکترونیکی اقدام به فروش کارت شارژ، ارسال پیام کوتاه انبوه و تحقیقات بازاریابی می نماید.