بانک جامع اطلاعات نمایندگان بیمه پایگاهی در زمینه جستجوی نمایندگی های بیمه در ایران است، و با در اختیار داشتن کاملترین بانک اطلاعات نمایندگان بیمه، بازدید بالا و امکانات جستجوی کاربر پسند در رده بالای سایت های ارائه خدمات آنلاین در ایران قرار دارد.