مرکز تحقیقاتی در زمینه‌ی درمان بیماری سرطان این مرکز معتبر علمی خدمات ویژه‌ای را در مورد درمان سرطان از طریق اشعه‌های مختلف ارائه می‌دهد و به بررسی شیوه‌ی درمانی از این طریق می‌پردازد. خدمات این سایت عبارتند از: امکان برقراری ارتباط با بیمارستان‌‌ها و مراکز فعال در این زمینه. گزارش از آخرین یافته‌های موجود در مورد این بیماری. امکان انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و علمی از طریق این سایت. ارائه‌ی فهرست منابع فعال و تخصصی. معرفی مجلات ، نشریات و مراکزی که در این زمینه فعالیت دارند.