مراکز تولید محصولات ورزشی به منظور تناسب اندام این مرکز وسائل مورد نیاز در زمینه‌ی تناسب اندام از قبیل دوچرخه‌های مخصوص ،لوازم بدن‌سازی و وسائل این‌گونه را تولید می‌نماید. این سایت به معرفی فروشگاه‌ها و مراکز پخش محصولات درمانی ، امکان عضویت در این مراکز بهداشتی ، استفاده از تجهیزات تجاری مدرن و معرفی کتابخانه و نشریه‌های فعال در این زمینه برای اطلاع عموم می‌پردازد.