سایت گلابتون با نگاه ویژه به نیازمندی خانواده و بانوان راه اندازه شده است و جای مناسبی برای تبلیغات کالاهایی که در یک خانواده مورد استفاده می باشد است و همچنین اطلاعات مفیدی از جمله اخبار ، مقالات، آموزش زبان، گردشگری ، سرگرمی و ... را در اختیار بازدیدکنندگان خود قرار می دهد