یکی از مهمترین و بی عارضه ترین و موثرترین این روشها استفاده از شلوارک تونیک می باشد. باتوجه به آمارهای رسمی انتشار یافته از مراجع مربوطه 49% طلاق ها به خاطر ناتوانی جنسی در آقایان می باشد. و درصد بسیار بالایی مرگ و میر افراد میان سال به خاطر سکته قلبی در اثر مصرف داروهای تقویت کننده جنسی می باشد. این مسئله بیشتر با در نظر گرفتن ساختارهای فیزیولوژیک و روانشناختی جنس مرد در راستای احساس ناتوانی در روابط جنسی مشاهده می گردد. نهایتا این پدیده در روند زندگی مشترک تاثیر گذاشته و پیامدهای تلخ و ناگواری را به همراه خواهد داشت.<br /> <br /> شلوارک تونیک با توجه به ماهیت غیر دارویی خود از عوارض زیر جلوگیری می کند:<br /> 1- عوارض شدید جانبی داروها بر روی قلب کبد و مغز انسان<br /> 2- ایجاد وابستگی دارویی<br /> 3- سکته های قلبی و مغزی که در اثر افزایش کارکرد قلب و فشار خون ایجاد کرده<br /> 4- هزینه های بالای درمانی در روشهای دارو درمانی<br /> 5- تداخل دارویی با سایر داروهایی که افراد در اثر بیماری احیانا با تجویز پزشک مصرف می نمایند.<br /> 6- عدم تایید بخشی از داروها توسط سازمان های کنترل کننده ذیصلاح دارویی