بازرگانی املاک درخشان<br /> سریعترین مرکزمعاملات ورهن واجاره املاک ومسکن درتبریز<br /> تلفن:09144127713 و 09149093191 و 09144042540<br /> [email protected]