این نشریه‌ی علمی که به صورت هفتگی منتشر می‌شود به بررسی عوامل ایجادکننده‌ی ناراحتی سوءهاضمه می‌پردازد و راه‌های درمان و جلوگیری از آن را مطرح نموده و نتیجه‌ی تحقیقات انجام شده را گزارش می‌دهد. امکان دریافت نتیجه و خلاصه‌ی مقالات و تحقیقات انجام شده ، گزارش از گردهمایی‌ها و همایش‌های انجام شده‌ی علمی در این زمینه ، ارائه‌ی تاریخ تشکیل گردهمایی‌ها و نتایج حاصل از آنها ،ارائه‌ی تازه‌ترین خبرها توسط افراد متخصص و حرفه‌ای ، گزارش از برنامه‌ی کار پرستاران مرتبط با افراد بیمار ، راهنمایی و مشاوره‌ی عموم مردم در زمینه‌ی جلوگیری از ایجاد این بیماری ، امکان ارتباط با افراد متخصص و امکان استفاده از فرصت‌های شغلی فعالیت‌های این سایت را تشکیل می‌دهند.