اخذ مجوزهای آموزشی<br /> موسسه اندیشه آسیا<br /> موسسه اندیشه آسیا با بهره گیری از تجارب کارشناسان متخصص آموزشی افتخار دارد تا در زمینه تأسیس و اخذ مجوز به نام شخص - واگذاری و اجاره مجوز از آموزش و پرورش - فرهنگ و ارشاد اسلامی - علوم و تحقیقات - فنی و حرفه ای و راهنمایی و رانندگی در خدمت متقاضیان محترم باشد ، خدمات این موسسه عبارتند از:<br /> <br /> اخذ مجوز به نام شخص<br /> واگذاری قطعی مجوز آموزشگاه<br /> اجاره مجوز آموزشگاه فعال<br /> مشارکت آموزشی در زمینه مکان - مجوز و سرمایه گذاری<br /> مشاوره استخدام و قرارداد پرسنل آموزشی<br /> مشاوره استخدام و قرارداد اساتید آموزشی<br /> مشاوره روش انجام تبلیغات<br /> مشاوره روش جذب دانش آموز و دانشجو<br /> اجاره مجوز آموزشگاه<br /> ...<br /> چنانچه متقاضی اخذ یا اجاره یا خرید هر گونه مجوز آموزشی می باشید<br /> <br /> و یا<br /> می خواهید مجوز آموزشی خود را واگذار کنید<br /> <br /> با ما تماس بگیرید<br /> تلفن :66754225<br /> www.andisheasia.com<br /> Email: [email protected]