این مجله به بررسی اورولوژی در نقاط مختلف و وضعیت کنونی آن می‌پردازد و خدمات آن عبارتند از: ۱- ارائه‌ی لیست (فهرست) مقالات و نشریه‌های فعال در این زمینه. ۲- امـکان استفاده از پست الکترونیکی به منظور برقراری ارتباط با سردبیر مجله. ۳- گزارش از اخبار روز جهان در مورد اورولوژی. ۴- ارائه‌ی آرشیو جمع‌آوری شده از نشریه‌ی فوق. ۵- امکان برقراری ارتباط با استفاده از خدمات اشتراکی این مرکز.