نشریه‌ی سیاه‌زخم پوستی نشریه‌ی مذکور به جمع‌آوری و کسب جدیدترین اطلاعات جهانی می‌پردازد و کمک به افراد مبتلا و راه‌های پیش‌گیری و مداوای این بیماری از اهداف ارزشمند این نشریه محسوب می‌شود. امکان برقراری ارتباط افراد متقاضی با کادر فعال و تخصصی این نشریه ، ارائه‌ی گزارش از آگهی‌های منتشر شده در این مورد ، ارائه‌ی اطلاعات برای استفاده‌ی مؤلفین و محققین ، معرفی محصولات مورد نیاز تولید شده برای پزشکان و متخصصان و مبتلایان به این بیماری ، امکان استفاده‌ی علاقه‌مندان از آرشیو موجود در این نشریه ، گزارش از جمع‌آوری اطلاعات توسط سایت‌ها و مراکز فعال در زمینه‌ی سیاه‌زخم پوستی ، از فعالیت‌های این سایت به‌شمار می‌آید.