سایت همسریابی دلیار یکی از مجهزترین و نظارت شده ترین محیطهای موجود همسریابی جهت رساندن مردان و زنان به یکدیگر است. لذا با ایجاد محیطی اسلامی و متناسب با فرهنگ ایرانی سعی در ایجاد فرصت های مناسب ازدواج برای افراد علاقمند و دارای شرایط ازدواج شده است.