این سایت مختص به موسسه‌ای است که به بررسی گیاهان زیبا و متعددی می‌پردازد که در زمین‌های کناره‌ی دریا می‌رویند. هدف از ارائه‌ی این اطلاعات ارتقای سطح دانش و معلومات دانشجویان در زمینه علوم و تکنولوژی است که در قرن ۲۱ در خدمت مردم قرار می‌گیرد. هم‌چنین این سایت به معرفی آکادمی‌ها ،ادارات ، سازمان‌ها و کالج‌های مربوطه نیز می‌پردازد.