ما یکی از قدیمی ترین بهترین و مطمئن ترین و بزرگترین و کامل ترین و ارزانترین مرکزخرید و فروش اینترنتی سنگهای جواهراصل در ایران هستیم و شعبه دیگری نداریم.<br /> سایت فروشگاهی ما شامل انواع: انگشتر ، دستبند ، گردنبند ، گوشواره ، آویز ، سنگ نمک ، عود ، هرم ، فسیل ، شرف شمس ، کتاب ، بیدز ، تسبیح ، راف ، نگین ، منشور ، گوی و ...<br /> <br /> www.sangtirajeh.com