قابل توجه مدیران و کارفرمایان محترم <br /> ترازحساب<br /> <br /> مدیران و کارفرما های محترم:<br /> با آرزوی موفقیت روز افزون باستحضار میرساند، این موسسه در راستای تحقق اهداف مالی شرکتهای صنعتی، بازرگانی و پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا مقطعی با استفاده از پرسنل مجرب مالی در سطوح مختلف بشرح ذیل آماده همکاری میباشد:<br /> 1 ـ اعزام نیروی حسابداری از انباردار، کمک حسابدار تا مدیر مالی و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت)<br /> 2 ـ نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکتها و موسسات <br /> 3ـ مدیریت و مشاوره مالی<br /> 4 ـ ارائه، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه مالی حسابداری، انبار، حقوق و دستمزد شرکتها و موسسات با توجه به نوع فعالیت (تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه)<br /> 5 ـ ارائه کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم مکانیزه و اطلاح کدینگ نامناسب<br /> 6 ـ صدور سند، نوشتن دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی توسط نیروهای زبده مالی<br /> 7 ـ آموزش حسابداری و انبارداری دستی و مکانیزه به پرسنل مالی شرکتها و موسسات<br /> 8 ـ ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکتهای با سیستم مالی نامرتب<br /> 9 ـ حسابداری در جهت اطلاح حساب، بستن حسابها، حسابداری بهم ریخته و معوق<br /> 10 ـ قبول امور مربوط به دارائی و بیمه<br /> <br /> آدرس: تهران- سید خندان <br /> تلفن: 09193169605<br /> Email: [email protected]<br /> WWW.TARAZHESAB.VCP.IR<br /> سربلند و سر افراز باشید