این سایت مربوط به بخش انرژی آب در سازمان انرژی ایالات متحده امریکا می‌باشد که به پیشبرد ، هدایت و همکاری با صنعت و نمایندگی‌های دولتی در زمینه تحقیقات می‌پردازد تا از این طریق بتواند میزان نیرو و انرژی آب از نقطه‌نظر فنی ، اجتماعی و محیطی را افزایش دهد. هم‌چنین از نیروی مولد برق همچون توربین‌ها یاد می‌کند و به ارائه‌ی اطلاعاتی در این زمینه می‌پردازد.