ایران مدیکال نت (IranMedical.Net) اخبار و مقالات روز پزشکی را در اینترنت منتشر می کند.<br /> و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دانشجویان و پژوهشگران علم تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستانی ایران قرار می دهد و اطلاع رسانی علمی آموزشی خوبی در زمینه مهندسی پزشکی دارد.