موسسه افتخار دارد تا یکی از پیشگامان اطلاع رسانی ، پذیرش تحصیلی و خدمات دانشجویی برون مرزی باشد. ما بواسطه ارتباط قوی آکادمیک با دانشگاهها و مراکز آموزش آلمان به ارائه مشاوره برای مقاطع مختلف تحصیلی میپردازیم. هدف این موسسه این است که بتواند سرویس مطمئنی بر اساس درخواست متقاضیان ارائه دهد<br /> <br /> ما امکان تحصیل شما در دانشگاههای آلمان را فراهم میکنیم <br /> <br /> <br /> <br /> مشاوره رایگان<br /> <br /> بررسی مدارک تحصیلی رایگان<br /> <br /> ارزیابی و کمک در انتخاب شهر و دانشگاه<br /> <br /> پذیرش تحصیلی <br /> <br /> پذیرش تحصیلی از تمامی مراکز فنی و حرفه ای<br /> <br /> پذیرش تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی<br /> <br /> محاسبه توان مالی مورد نیاز <br /> <br /> و خدمات درخواستی قبل و بعد از ورود شما