موسسه چاژ و صحافی با بیش از یک دهه تجربه در امر مشاوره ـ تبلیغت ـ چاپ ـ صحافی و تبلیغات مجازی آماده ارائه خدمات در شمال غرب کشور می باشد.<br /> <br /> دفتر مرکزی ک تبریز / چهارراه حافظ تلفکس ۵۴۱۸۶۴۰ ـ ۰۴۱۱ همراه ۰۹۱۴۳۱۳۵۳۷۲<br /> <br /> کارگاه ک جاده تهران تلفن ۶۳۷۳۷۵۴ ـ ۰۴۱۱ همراه ۰۹۱۴۴۰۰۹۹۸۱