این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی تولیدمثل انسان‌ها می‌پردازد و مهم‌ترین عامل بحث در این شبکه تحقیق در خصوص تولید مثل‌های مفید می‌باشد و اینکه چگونه تولیدمثل می‌تواند به عنوان درمان یا معالجه‌ی تعداد متعددی از بیماری‌ها به شمار آید و هم‌چنین اخبار و اطلاعات کاملی در خصوص مطالعات و تحقیقات در این زمینه طی ماه‌های اخیر را به کاربران ارائه می‌دهد و سایت‌های مناسب در این خصوص را معرفی می‌کند.