طراحی و تولید انواع سایبان های کالسکه ای تبلیغاتی ، بدون پایه فنری و ...