این شرکت در زمینه‌ی افزایش میزان بارش باران و متوقف کردن بارش تکرگ فعالیت دارد. هم‌چنین این شرکت دارای تجهیزاتی در زمینه‌ی تحقیق درباره‌ی خصوصیات میکروفیزیکی ابرها و نمونه‌برداری از هوا برای آزمایشات کنترل کیفی می‌باشد. این سایت شما را با تاریخچه‌ی این شرکت و سایر فعالیت‌ها و خدمات آن آشنا می‌سازد و شما می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی پروژه‌هایی که هم‌اکنون در حال انجام است به‌دست آورید.