این سایت متعلق به مرکز Veeco است. این شرکت تولیدکننده‌ی تجهیزات هواشناسی و وسایل مورد استفاده در ترکیبات میکروالکترونیکی می‌باشد. سازندگان نیمه‌هادی ، وسایل ذخیره‌کننده‌ی اطلاعات و سیستم‌های ارتباط از دور مشتریان اصلی این مرکز محسوب می‌گردند. از طریق این سایت می‌توانید لیست محصولات این مرکز را ملاحظه کنید. علاقه‌مندان می‌توانید مقالات و مطالب چاپ شده توسط این مرکز را مطالعه نمایید. این سایت شما را با تکنولوژی‌هایی که این مرکز مورد استفاده قرار می‌دهد ، آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید فرصت‌های شغلی موجود در این شبکه را مشاهده نمایید.