این سایت شما را با تاریخچه‌ی کامل سینماتوگراف آشنا می‌سازد. از طریق این سایت می‌توانید توسعه و پیشرفت تصاویر متحرک را مشاهده کنید. علاقه‌مندان به سینما می‌توانند اطلاعاتی در‌باره‌ی تصویر‌سازی بشر ما قبل تاریخ به‌دست آورند. این سایت عکس‌هایی از نقاشی‌های سنگی انسان‌های باستان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. شما به تدریج گسترش این هنر را حس خواهید کرد و با مخترعان فعال در این زمینه آشنا خواهید شد. این سایت تجهیزات تصویربرداری را به شما نشان می‌دهد و نحوه‌ی کار با آنها را برای شما تشریح می‌نماید.