در مرکز Meteorlogix بیش از ۱۵۰ هواشناس و متخصصان نرم‌افزاری مشغول به‌کار می‌باشند. این شرکت راه‌حل‌های آب و هوایی مفیدی را در اختیار شرکت‌ها و صنایع قرار می‌دهد. بسیاری از صنایع در برابر وضعیت‌ آب و هوایی حساس می‌باشند از این رو این سازمان شرایط آب و هوایی را در زمان‌های مختلف برای آنها شرح می‌دهد. شما می‌توانید با انتخاب صنعت مربوط به خود اطلاعات آب و هوایی مربوط به آن صنعت را دریافت نمایید.