گروه صنعتی سیروس <br /> <br /> پارتیسن اداری ـ درب و پنجره آلومینیوم ـ کرکره برقی و ... <br /> <br /> 09358999612 - مهندس ولی زاده