این سایت به منظور حفظ ایمنی و ارائه‌ی نکات مهم برای مصونیت ورزشکاران در رشته‌ی دوچرخه‌سواری طراحی گردیده است و متعلق به یک شرکت تولیدکننده‌ی کلاه‌های ایمنی می‌باشد. این شرکت به فعالیت در زمینه‌ی توضیح در خصوص تکنولوژی به‌کارگیری کلاه‌های ایمنی برای مصرف‌کنندگان و ترویج استفاده از این کلاه‌ها می‌پردازد. هم‌چنین لینک‌های مربوطه در زمینه‌ی این تجهیزات را معرفی می‌نماید.