شرکت Intergraph ارائه کننده‌ی راه‌حل‌های تکنیکی ، کامل‌کردن سیستم‌ها و سایر خدمات در این زمینه‌ می‌باشد. این شرکت در زمینه‌ی مشاوره ،برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیز خدماتی را ارائه می‌دهد و شما می‌توانید مشخصات شرکت Intergraph را در این سایت ملاحظه کنید. این سایت شما را به بخش تجاری و صنعتی این شرکت متصل می‌سازد.