شرکت ایرسا رسانه در سال 87 با طراحی این سامانه، سریعترین راه دسترسی به اطلاعات مسکن استان همدان را جهت موجرین، مستاجرین خریداران، فروشندگان، مشاورین املاک، ادارات، سازمانها، ارگانها و شرکت های مهندسی فراهم نموده است .